Bindal Museum
Område: Midt-Norge
Bindal museum er et nytt museum (åpnet i 2013) som forteller historien om skog og bruk av tre - lokale båtbyggertradisjoner, treindustri og boreal regnskog. Museumsbutikk og kafé.
Kontakt
GPS-koordinater
12º, 22', 27.58" E
65º, 5', 21.67" N
    Bindal Museum
    Adresse: 7980 Terråk
    E-post: bindal@helgelandmuseum.no
    Nettsted: http://helgelandmuseum.no/avdelinger/bindal
    Telefon: (+47) 91 51 98 49